Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, juni 2017:

Industrins orderingång minskade i juni

Statistiknyhet från SCB 2017-08-10 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 1,2 procent i juni 2017 jämfört med maj i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade den totala orderingången med 4,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher uppvisade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri som minskade med 20,2 procent jämfört med maj 2017. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med maj minskade hemmamarknaden med 2,1 procent och exportmarknaden med 0,2 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 4,4 procent i jämförelse med juni 2016 i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 4,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 3,9 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 6,6 procent högre än motsvarande period januari-juni 2016, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 6,2 procent och exportmarknaden ökade med 7,0 procent.

Siffrorna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i maj jämfört med april reviderats ned med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på 1,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i maj jämfört med maj året innan har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en årsutveckling på 7,3 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHjun 2017/
maj 2017 [1]
jan-jun 2017/
jan-jun 2016 [2]
jun 2017/
jun 2016 [2]
Andel av
industrins
order
2010
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
‑1,2 ‑2,1 ‑0,2 6,6 6,2 7,0 4,4 4,9 3,9 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
‑1,9 ‑0,1 ‑2,2 3,6 7,3 0,8 ‑0,2 5,6 ‑4,7 39,0
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
3,6 ‑3,6 12,8 7,1 ‑2,6 18,5 7,1 ‑11,3 30,8 2,0
-
Industri för investeringsvaror
‑1,7 ‑2,8 1,0 13,5 12,5 14,1 9,4 13,3 7,8 36,0
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
0,5 ‑0,6 0,1 0,7 0,1 1,8 5,7 0,1 17,4 20,0
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
‑1,0 ‑0,9 1,5 ‑5,0 ‑1,9 ‑9,8 ‑6,1 0,2 ‑15,3 2,0
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
‑9,6 2,2 ‑29,8 3,5 8,8 ‑1,7 ‑2,3 19,9 ‑25,5 2,8
C
Tillverkningsindustri
‑1,0 ‑1,7 0,7 6,6 6,1 7,2 4,4 4,5 4,5 97,2
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
‑0,7 ‑0,6 ‑3,0 0,1 0,6 ‑2,3 0,2 0,5 ‑1,3 9,8
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
‑1,1 ‑4,7 3,6 ‑0,9 5,6 ‑6,5 ‑4,7 ‑2,7 ‑6,4 0,5
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
0,5 ‑0,5 3,9 3,8 5,3 0,7 4,7 6,0 2,2 4,3
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
‑0,5 ‑2,6 0,1 3,7 1,9 4,2 2,7 ‑5,6 4,7 7,8
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
9,5 0,6 117,6 3,0 ‑3,0 127,4 15,4 0,0 323,1 1,3
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
3,6 ‑3,6 12,8 7,1 ‑2,6 18,5 7,1 ‑11,3 30,8 5,4
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
‑0,3 ‑3,4 0,3 4,7 1,9 5,3 13,3 ‑0,1 16,7 8,0
22
Gummi- och plastvaruindustri
1,0 0,1 ‑1,6 3,4 4,7 2,1 6,4 9,7 3,1 2,4
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
‑3,9 ‑4,7 0,8 11,5 14,6 ‑3,7 2,3 2,1 3,5 2,2
24
Stål- och metallverk
‑2,0 ‑1,5 ‑3,3 4,4 4,1 4,5 ‑3,2 ‑7,1 ‑1,3 8,7
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
5,6 ‑0,3 17,6 4,7 9,3 ‑3,8 12,1 4,6 27,9 6,6
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
8,0 11,1 11,3 10,6 10,5 10,9 18,5 71,3 5,9 7,5
27
Industri för elapparatur
3,9 2,8 ‑1,9 ‑3,1 25,5 ‑16,9 ‑14,7 32,8 ‑35,3 4,1
28
Övrig maskinindustri
‑1,1 ‑4,1 0,7 9,3 3,1 12,0 ‑6,2 ‑5,1 ‑6,7 10,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
1,0 ‑1,0 1,3 21,1 5,3 27,1 17,8 17,8 17,9 11,8
30
Annan transportmedelsindustri
‑20,2 ‑42,6 10,0 ‑8,5 90,3 ‑43,9 ‑14,8 66,3 ‑47,3 1,6
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
‑0,5 ‑1,1 ‑0,1 0,1 0,7 ‑1,4 ‑1,9 ‑1,4 ‑3,5 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När Industrins orderingång- och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongsrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sara Kebrit

Telefon
010-479 42 28
E-post
sara.kebrit@scb.se