Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, nov 2016:

Industrins orderingång oförändrad

Statistiknyhet från SCB 2017-01-10 9.30

Industrins totala orderingång var oförändrad jämfört med oktober i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 3,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Ett antal viktiga branscher hade däremot minskade orderingångar, vilket påverkade resultatet för industrin som helhet. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden med en ökning på 3,0 procent. Ordrarna från exportmarknaderna minskade med 4,7 procent, jämfört med oktober.

Den ackumulerade årsutvecklingen under perioden januari - november var negativ. Den totala orderingången minskade med 0,7 procent jämfört med samma period 2015, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 0,5 procent och exportmarknaden minskade med 1,7 procent.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 3,1 procent i oktober, jämfört med motsvarande månad föregående år och i kalenderkorrigerade tal. Orderingången ökade med 2,9 procent på hemmamarknaden, men minskade med 7,1 procent på exportmarknaden.

Uppgifterna för november är preliminära. Ingen revidering har skett sedan föregående publicering gällande den totala orderingången i oktober jämfört med september och uppgången på 1,9 procent kvarstår. Förändringen av orderingången i oktober 2016 jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenhet till en uppgång på 5,9 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHnov 2016/
okt 2016[1]
jan-nov 2016 /
jan-nov 2015 [2]
nov 2016/
nov 2015 [2]
Andel av industrins
order 2010
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
0,0 3,0 ‑4,7 ‑0,7 0,5 ‑1,7 ‑3,1 2,9 ‑7,1 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
‑0,1 1,5 ‑1,9 4,0 1,8 5,8 6,2 4,2 7,9 39,0
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
2,0 7,3 ‑6,2 ‑5,4 0,0 ‑10,8 16,8 9,7 24,2 2,0
-
Industri för investeringsvaror
3,5 3,6 1,8 ‑5,7 ‑0,1 ‑8,1 ‑17,2 ‑1,2 ‑22,8 36,0
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
‑0,3 1,9 ‑3,1 ‑1,1 ‑1,6 ‑0,2 ‑1,0 2,0 ‑5,4 20,0
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
1,1 0,9 3,9 6,4 5,7 7,5 3,6 2,2 5,8 2,0
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
‑10,1 ‑8,1 ‑12,0 11,5 9,8 13,4 4,8 ‑1,0 10,7 2,8
C
Tillverkningsindustri
0,3 3,3 ‑2,9 ‑0,9 0,3 ‑1,9 ‑3,2 3,0 ‑7,5 97,2
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
0,9 2,5 0,1 ‑0,4 ‑0,8 1,6 4,1 4,9 2,1 9,8
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
‑7,8 ‑0,3 ‑16,6 ‑0,9 2,6 ‑3,9 ‑8,9 3,4 ‑18,4 0,5
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
‑0,7 0,9 ‑4,4 5,9 6,6 4,5 5,0 5,9 2,9 4,3
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
2,1 7,4 1,9 ‑2,1 ‑3,7 ‑1,7 3,4 16,1 0,7 7,8
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
3,9 2,8 32,4 ‑4,3 ‑4,4 ‑3,1 ‑0,4 ‑1,6 23,2 1,3
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
2,0 7,3 ‑6,2 ‑5,4 0,0 ‑10,8 16,8 9,7 24,2 5,4
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
‑0,5 0,8 0,5 2,3 ‑13,2 6,5 0,3 ‑9,6 2,6 8,0
22
Gummi- och plastvaruindustri
0,2 ‑2,4 2,1 ‑0,4 3,1 ‑3,7 1,9 ‑1,8 5,8 2,4
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
‑2,4 ‑2,0 ‑2,0 ‑1,9 ‑2,0 ‑1,5 ‑4,0 ‑4,1 ‑3,2 2,2
24
Stål- och metallverk
2,1 ‑1,1 1,8 14,6 12,3 15,6 21,8 10,6 25,9 8,7
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
7,8 5,7 10,3 3,3 4,1 2,0 6,1 8,5 0,7 6,6
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
‑7,6 15,7 ‑14,9 ‑15,9 ‑4,2 ‑19,2 ‑54,3 16,1 ‑62,5 7,5
27
Industri för elapparatur
‑6,2 50,7 ‑43,3 ‑3,8 7,9 ‑9,1 ‑0,5 48,6 ‑27,9 4,1
28
Övrig maskinindustri
6,3 1,1 11,7 1,0 6,1 ‑0,8 10,5 1,3 14,1 10,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
4,9 ‑1,7 7,2 6,1 3,1 7,3 ‑1,8 ‑11,8 2,3 11,8
30
Annan transportmedelsindustri
‑40,1 ‑2,5 ‑55,6 ‑51,9 ‑45,5 ‑55,6 ‑75,7 ‑37,3 ‑79,7 1,6
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
‑1,5 ‑2,5 0,5 0,9 ‑1,5 5,9 ‑3,7 ‑9,1 7,3 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När Industrins orderingång- och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2017-02-03 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Martin Löwing

Telefon
010-479 45 49
E-post
martin.lowing@scb.se

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se