Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex, juni 2017:

Ökad industriproduktion i juni

Statistiknyhet från SCB 2017-08-10 9.30

Produktionen inom industrin ökade i juni 2017 med 0,8 procent jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade produktionen med 8,5 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher uppvisade aggregatet för grafisk industri den största uppgången mot föregående månad, medan störst nedgång sågs inom industrin för elapparatur. Under den senaste tremånadersperioden, april-juni 2017, ökade produktionen med 0,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod januari-mars 2017, i säsongrensade tal.

Jämfört med juni föregående år ökade industriproduktionen med 8,5 procent, i kalenderkorrigerade tal. En majoritet av industrins delbranscher redovisade en positiv utveckling på årsbasis. Starkast uppgång sågs inom industrin för motorfordon.

Uppgifterna för juni är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i maj jämfört med april har reviderats upp med 0,8 procentenheter till en uppgång på 2,9 procent. Förändringen i produktionen i maj jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en uppgång på 7,5 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHjun / maj 2017 [1]apr - jun 2017 / jan - mar 2017 [1]jun 2017 / jun 2016 [2]Ackumulerad årsutveckling jun 2017Andel av förädlings-värde 2016
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
0,8 0,1 8,5 4,7 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
‑2,3 1,6 3,1 5,2 38,3
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
8,4 ‑12,3 16,6 ‑1,2 2,2
-
Industri för investeringsvaror
1,8 0,3 12,0 7,3 38,8
-
Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror
1,7 1,2 16,1 1,0 18,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
‑1,1 ‑8,0 ‑10,5 ‑6,4 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
‑1,7 2,7 4,8 9,5 2,7
C
Tillverkningsindustri
0,9 0,0 8,7 4,6 97,3
10-12
Livsmedelstillverkning
‑1,2 2,3 0,4 ‑0,4 6,9
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri
2,9 1,9 8,0 4,8 0,8
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
‑0,6 2,5 5,9 5,6 4,1
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
0,0 0,8 5,3 5,0 6,3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
10,2 17,3 15,5 2,0 1,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
10,0 ‑13,6 16,6 ‑1,2 2,2
20 - 21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
2,8 ‑0,5 23,3 3,5 13,3
22
Gummi- och plastvaruindustri
‑0,3 4,3 6,8 4,3 2,5
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
‑4,0 ‑9,9 2,7 12,6 2,5
24
Stål- och metallverk
‑2,6 0,8 ‑4,9 1,1 5,4
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
‑1,7 8,4 10,3 7,5 8,5
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
1,0 0,8 ‑2,7 ‑2,5 4,3
27
Industri för elapparatur
‑4,4 ‑2,8 ‑2,8 3,8 3,2
28
Övrig maskinindustri
0,7 2,2 5,3 3,5 11,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
2,7 ‑2,9 23,9 13,2 14,0
30
Annan transportmedelsindustri
2,0 1,0 1,6 ‑0,6 3,9
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
‑0,3 0,5 0,9 2,9 6,2

1) Kalender- och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Övrig information

Se även statistiknyhet för Tjänsteproduktionsindex

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Maja Bourelius

Telefon
010-479 42 26
E-post
maja.bourelius@scb.se