Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex, november 2016:

Ökad industriproduktion i november

Statistiknyhet från SCB 2017-01-10 9.30

Produktionen inom industrin ökade i november med 1,2 procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade produktionen med 0,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Inom industrins delbranscher visade aggregatet för kemisk industri och läkemedelsindustrin, grafisk industri samt motorfordonsindustrin de största uppgångarna mot föregående månad medan petroleumindustrin visade störst nedgång. Under den senaste tremånadersperioden, september-november 2016, ökade produktionen med 3,3 procent jämfört med den föregående tremånadersperioden, juni-augusti 2016, i säsongrensade tal.

Jämfört med november föregående år ökade industriproduktionen med 0,1 procent, i kalenderkorrigerade tal. Starkast uppgång visade stål- och metallverk medan elektronikvaruindustrin visade störst nedgång.

Uppgifterna för november är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i oktober jämfört med september har inte reviderats. Förändringen i produktionen i oktober jämfört med motsvarande månad föregående år har inte heller reviderats.
För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHnov 2016/okt 2016[1]sep-nov 2016/jun-aug 2016[1]nov 2016/nov 2015 [2]jan-nov 2016/jan-nov 2015 [2]Andel av förädlingsvärde 2015
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
1,2 3,3 0,1 2,0 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl energi
0,7 3,0 2,9 2,8 38,6
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D)
‑9,7 13,6 ‑1,8 ‑3,9 1,5
-
Industri för investeringsvaror
0,2 3,4 ‑3,7 3,2 37,8
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
5,0 5,9 2,8 ‑2,1 19,6
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
‑0,2 2,8 7,0 7,6 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsind
0,2 ‑1,9 ‑0,3 5,3 2,8
C
Tillverkningsindustri
1,3 3,4 0,0 1,9 97,2
10-12
Livsmedelstillverkning
0,4 ‑0,2 2,8 ‑0,8 6,8
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
3,5 ‑0,4 7,2 5,8 0,9
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
1,0 4,2 5,5 6,6 3,9
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
3,5 1,6 5,7 0,5 6,3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
4,9 ‑0,4 ‑0,2 ‑5,3 1,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
‑9,9 14,5 ‑1,8 ‑3,9 1,5
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
6,6 10,2 6,5 ‑1,5 14,5
22
Gummi- och plastvaruindustri
‑0,4 3,7 1,6 1,4 2,7
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
‑2,6 2,3 ‑4,3 ‑0,7 2,6
24
Stål- och metallverk
3,4 4,0 12,3 10,4 5,0
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
‑3,9 ‑4,0 ‑7,4 ‑1,3 8,6
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
‑3,2 15,4 ‑8,6 3,1 4,5
27
Industri för elapparatur
1,7 ‑1,1 ‑1,5 ‑1,6 3,7
28
Övrig maskinindustri
1,1 2,7 ‑2,3 ‑2,1 12,3
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
4,6 5,5 1,3 15,0 12,4
30
Annan transportmedelsindustri
0,2 ‑7,3 ‑7,7 ‑7,8 4,0
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
‑1,7 0,6 ‑3,3 2,1 6,1

1) Kalender- och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Övrig information

Se även statistiknyhet för Tjänsteproduktionsindex

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

2017-02-03 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se