Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Nästa publicering: 2018-03-02

Investeringsenkäten belyser verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier. För vissa branscher är fördelningen av investeringar mer detaljerad, till exempel transport och samfärdsel.

Statistiknyheter

Investeringsenkäten, november 2017

2017-11-30

Enligt SCB:s oktoberenkät landar investeringarna 2017 på 69,2 miljarder (i löpande priser) för industriföretagen vilket är en ökning med 2 procent. 2018 fortsätter industrins investeringar att öka enligt industriföretagen, prognosen för 2018 är på 70,1 miljarder.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringar i byggnader och maskiner, immateriella investeringar SM 2008-07-04
Investeringar i byggnader och anläggningar SM 2007-07-05
Investeringar i byggnader och anläggningar SM 2006-07-06
Investeringar i byggnader och maskiner 2005 enligt majenkäten. SM 2005-07-07
Investeringar i byggnader och maskiner 2004 enligt majenkäten SM 2004-07-09
Investeringar i byggnader och maskiner 2003 enligt majenkäten SM 2003-07-14
Investeringar i byggnader och maskiner 2002 enligt majenkäten SM 2002-07-16
Investeringar i byggnader och maskiner 2001 enligt majenkäten 2001 SM 2001-07-25
Investeringar i byggnader och maskiner 2000 enligt majenkäten 2000 SM 2000-09-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0801