Till innehåll på sidan

Civila samhället

Statistiken omfattar till stor del ekonomiska uppgifter inom det civila samhället, vilket innefattar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Statistiknyheter

Det civila samhället 2015 – satelliträkenskaper

2017-12-11

Den totala produktionen inom det civila samhället var 226 miljarder kronor år 2015. Betalningar från offentlig förvaltning stod för 37 miljarder av produktionen. Förädlingsvärdet uppgick till 132 miljarder kronor. Det innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,1 procent 2015.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Det civila samhället 2014 Rapport 2016-12-20
Det civila samhället 2013 Rapport 2015-12-16
Det civila samhället 2011–2012 Rapport 2014-12-18
Det civila samhället 2010 Rapport 2012-12-18
Det civila samhället Rapport 2011-09-26

Artiklar

Flyktingar vid tåg
Många ideella organisationer engagerade i flyktingmottagning

2016-07-04

Föreningar, trossamfund och andra organisationer i det civila samhället spelar en viktig roll i mottagandet av asylsökande. Organisationerna menar själva att de drivs av värderingar på ett sätt som ger ett bättre bemötande. Samtidigt tycker mer än var fjärde att de har sämre villkor än kommersiella aktörer.

Flyktingar, In- och utvandring, Integration och segregation, Kultur och fritid

Läs fler artiklar

Har du frågor om statistiken?

Mats Wagndal

Telefon
010-479 69 35
E-post
mats.wagndal@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0117