Till innehåll på sidan

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Nästa publicering: 2018-05-16

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar används som underlag för BNP beräkningarna och ger kvartalvis information om variationerna i handelns lager.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2013 SM 2014-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2013 SM 2013-11-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2013 SM 2013-08-29
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2013 SM 2013-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2012 SM 2013-02-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2012 SM 2012-11-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2012 SM 2012-09-06
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2012 SM 2012-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2011 SM 2012-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2011 SM 2011-11-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2011 SM 2011-08-30
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2011 SM 2011-05-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2010 SM 2011-02-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2010 SM 2010-11-19
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2010 SM 2010-08-31
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2010 SM 2010-05-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2009 SM 2010-02-19
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2009 SM 2009-11-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2009 SM 2009-09-04
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2009 SM 2009-05-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2008 SM 2009-02-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2008 SM 2008-11-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2008 SM 2008-09-05
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2008 SM 2008-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2007 SM 2008-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2007 SM 2007-11-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2007 SM 2007-09-07
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2007 SM 2007-05-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2006 SM 2007-02-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2006 SM 2006-11-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2006 SM 2006-09-06
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2006 SM 2006-05-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2005 SM 2006-02-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2005 SM 2005-11-30
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2005 SM 2005-09-14
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2005 SM 2005-06-01
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2004 SM 2005-03-02
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2004 SM 2004-12-03

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jenny Nyberg

Telefon
010-479 62 96
E-post
jenny.nyberg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0107