Till innehåll på sidan

Nystartade företag, år

Nästa publicering: 2018-05-30

Statistiken visar tillkomsten av företag med genuint nystartad verksamhet inom olika regioner och näringsgrenar.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Tillväxtanalys logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Nyföretagandet i Sverige 1998 och 1999 SM 2000-06-20
Nyföretagandet i Sverige 1997 och 1998 SM 1999-06-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv1304