Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publicering: 2017-05-30

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

1 %

Referenstid: kvartal 4 2016 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

4 378 578

miljoner kronor

Referenstid: 2016

Bruttonationalinkomst (BNI)

4 448 683

miljoner kronor

Referenstid: 2016

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

2,3 %

Referenstid: kvartal 4 2016 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

441

tusen kronor

Referenstid: 2016

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

448

tusen kronor

Referenstid: 2016

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2016

2017-02-28

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,0 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det var främst en ökad export som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2015 steg BNP med 2,3 procent. BNP för helåret 2016 var 3,3 procent högre än år 2015.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11
Hushållssektorn i nationalräkenskaperna - inkomster, konsumtion och sparande för olika hushållsgrupper Rapport 2014-10-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2012 SM 2014-09-18
MIS 2014:1. Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014, Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000, Indelning efter juridisk form, JURFORM Rapport 2014-07-02
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2011 SM 2013-09-13
Yearbook on Productivity 2012 Rapport 2012-12-20
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2010 SM 2012-09-14
Yearbook on Productivity 2011 Rapport 2011-12-15
BNP/Kvartal 2011:2. Snabbversion Tidskrift 2011-07-29
BNP/Kvartal 2011:1 Tidskrift 2011-05-27
BNP/Kvartal 2010:4 Tidskrift 2011-03-01
Yearbook on Productivity 2010 Rapport 2010-12-21
BNP/Kvartal 2010:3. Korrigerad 2010-12-08 Tidskrift 2010-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2008 SM 2010-11-29
BNP/Kvartal 2010:2. Korrigerad 2010-09-08 Tidskrift 2010-09-08
BNP/Kvartal 2010:2. Snabbversion Tidskrift 2010-07-30
BNP/Kvartal 2010:1 Tidskrift 2010-05-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2007 SM 2010-05-06
BNP/Kvartal 2009:4. Korrigerad version 2010-03-24 Tidskrift 2010-03-01
Yearbook on Productivity 2009 Rapport 2009-12-15
BNP/Kvartal 2009:3 Tidskrift 2009-11-27
BNP/Kvartal 2009:2 Tidskrift 2009-09-11
BNP/Kvartal 2009:2 Snabbversion Tidskrift 2009-07-31
BNP/Kvartal 2009:1 Tidskrift 2009-05-29
BNP/Kvartal 2008:4 Tidskrift 2009-02-27
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2006 SM 2008-12-30
Yearbook on Productivity 2008 Rapport 2008-12-23
BNP/Kvartal 2008:3 Tidskrift 2008-11-28
BNP/Kvartal 2008:2 Tidskrift 2008-09-12
BNP/Kvartal 2008:2 Snabbversion Tidskrift 2008-08-01
BNP/Kvartal 2008:1 Tidskrift 2008-05-30
BNP/Kvartal 2007:4 Tidskrift 2008-02-29
Illegal Activities in the Swedish National Accounts Rapport 2008-02-14
Yearbook on Productivity 2007 Rapport 2008-01-16
Nationalräkenskaper 1993–2005 SM 2007-12-28
BNP/Kvartal 2007:3 Tidskrift 2007-11-29
BNP/Kvartal 2007:2 Tidskrift 2007-09-18
BNP/Kvartal 2007:1 Tidskrift 2007-05-30
BNP/Kvartal 2006:4 Tidskrift 2007-03-01
Nationalräkenskaper 2000–2005 SM 2006-12-29
Yearbook on Productivity 2006 Rapport 2006-12-20
BNP/Kvartal 2006:3 Tidskrift 2006-12-01
BNP/Kvartal 2006:2 Tidskrift 2006-09-20
BNP/Kvartal 2006:1 Tidskrift 2006-06-05
Yearbook on Productivity 2005 Rapport 2006-05-15
Nationalräkenskaper 1999–2004 SM 2005-12-30
BNP/Kvartal 2005:3 Tidskrift 2005-12-06
BNP/Kvartal 2005:2 Tidskrift 2005-09-22
BNP/Kvartal 2005:1 Tidskrift 2005-06-08
Illegal verksamhet – försöksberäkningar av prostitution, droger samt smuggling av alkohol och tobak Rapport 2005-04-01
BNP/Kvartal 2004:4 Tidskrift 2005-03-08
Nationalräkenskaper 1998–2003 SM 2004-12-22
Nationalräkenskaper 1997–2002 SM 2004-02-13
BNP/Kvartal 2003:3 Tidskrift 2003-12-04
BNP/Kvartal 2003:2 Tidskrift 2003-09-25
BNP/Kvartal 2003:1 Tidskrift 2003-06-06
BNP/Kvartal 2002:4 Tidskrift 2003-03-06
Nationalräkenskaper 1996–2001 SM 2003-02-21
BNP/Kvartal 2002:3 Tidskrift 2002-12-05
BNP/Kvartal 2002:2 Tidskrift 2002-09-25
BNP/Kvartal 2002:1 Tidskrift 2002-06-20
BNP/Kvartal 2001:4 Tidskrift 2002-03-11
Nationalräkenskaper 1995–2000 SM 2002-01-15

Artiklar

Företagens vinster ökar på lönernas bekostnad

2017-04-19

Under perioden 1950–1980 ökade lönerna i Sverige på bekostnad av företagens vinster. Men under perioden 1980–2014 vände utvecklingen till ägarnas fördel. Förloppet har sett liknande ut i resten av världen.

Ekonomi, Internationellt, Löner, Näringsliv

Export av tjänster betydelsefullt för Sverige

2016-07-21

Tjänsteexporten har växt snabbare än varuexporten de senaste fyra åren och har lämnat positiva bidrag till BNP på årsbasis sedan 2009. Tjänsteexporten minskade däremot under första kvartalet i år efter åtta kvartal i rad med tillväxt. I denna artikel presenteras tjänsteexportens utveckling i ett historiskt perspektiv samt hur den fördelar sig på produkter och mottagarländer.

BNP, Ekonomi, Handel

Bostadsbyggandet ökar kraftigt

2015-07-02

Bostäder spelar en central roll för rörligheten på arbets­marknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Bostads­byggandet ökar nu kraftigt efter att ha legat på en låg nivå under och efter finans­krisen. Trots det anger fler kommuner än tidigare att det råder bostads­brist, framför­allt i storstads­regionerna. Det beror till stor del på att befolkningen ökat i snabbare takt än antalet bostäder.

Boende och byggande, Ekonomi, Internationellt, Sveriges ekonomi

Läs fler artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103