Till innehåll på sidan

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Nästa publicering: 2018-03-28

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Socialt skydd i Sverige 1993–2015

2017-03-31

Utgifterna för det sociala skyddet ökade i löpande priser men minskade i förhållande till BNP år 2015. Som andel av BNP minskade utgifterna från 29,5 procent år 2014 till 29,3 procent år 2015. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård och barnomsorg.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2010 SM 2012-05-11
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 SM 2011-05-19
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 SM 2010-05-24
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2007 SM 2009-05-18
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 SM 2008-05-15
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2005 SM 2007-05-10
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1999–2004 SM 2006-05-03
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1998–2003 SM 2005-10-07
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1997–2002 Rapport 2004-12-20
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1996–2001 Rapport 2003-09-11
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1993–2000 Rapport 2002-08-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0110