Till innehåll på sidan

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Nästa publicering: 2017-03-22

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive landsting. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2007 SM 2007-04-12
Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2006 SM 2006-04-12
Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2005 SM 2005-04-14
Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2004 SM 2004-03-15
Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2003 SM 2003-03-14
Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2002 SM 2002-03-08

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0115