Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2017:

Totala kommunala skattesatsen ökar marginellt 2017

Statistiknyhet från SCB 2016-12-15 9.30

Den totala kommunala skattesatsen i medeltal höjs marginellt nästa år, från 32,10 till 32,12 procent. För de flesta av landets invånare är skattesatsen oförändrad. Ökningen påverkar endast invånarna i 36 kommuner. För invånarna i åtta kommuner sjunker skattesatsen. Den svaga ökningen av den totala skattesatsen beror framförallt på att den genomsnittliga landstingsskatten ökar.

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunalskatt och landstingsskatt. Den svaga ökningen av den totala skattesatsen beror på att den genomsnittliga landstingsskatten ökar. Det är dock bara ett landsting, Västerbotten, som väljer att höja skattesatsen. I resterande landsting är landstingsskatten oförändrad.

Total kommunal skattesats, genomsnitt för riket
  2017 2016
Kommunalskatt
20,75 20,75
Landstingsskatt
11,36 11,35
Total kommunal skattesats
32,12* 32,1

*Anledningen till att siffrorna inte summerar beror på avrundning

Svagare ökning än vanligt

De senaste åren har den totala kommunala skattesatsen höjts med ungefär 0,13 procentenheter per år. Höjningen inför 2017 på 0,02 procentenheter är den svagaste höjningen på de senaste fem åren.

Störst förändringar för invånarna i Lekeberg och Värmdö

För invånarna i Lekebergs kommun höjs den totala kommunala skattesatsen mest nästa år medan den minskar mest för invånarna i Värmdö kommun. I Lekeberg blir skattesats efter höjningen 33,98 procent vilket motsvarar en ökning med en procentenhet. För invånarna i Värmdö kommun blir skattesatsen 31,26 procent vilket innebär en minskning på 0,7 procentenheter.

Högst skatt i Dorotea och lägst i Vellinge

Dorotea kommuns invånare får landets högsta totala kommunala skattesats nästa år, skatten blir 35,15 procent.

Kommuner med högst total kommunal skattesats 2017
  Skattesats Förändring
Dorotea
35 .15 0.4
Munkedal
35 .11 0.0
Orust
35 .09 0.9

Liksom tidigare år har invånarna i Vellinge landets lägsta skatt, den uppgår till 29,19 procent.

Kommuner med lägst total kommunal skattesats 2017
 SkattesatsFörändring
Vellinge
29 .19 0.0
Kävlinge
29 .20 0.0
Solna
29 .20 0.0

I Statistikdatabasen kan du enkelt ta fram skattesatserna för enskilda kommuner och landsting.

Skatteunderlaget ökade med 5,0 procent

Skatteunderlaget ökade i genomsnitt med 5,0 procent mellan beskattningsåren 2015 och 2014 vilket är en större ökning jämfört med året innan då ökningen var 3,2 procent. Mest ökade skatteunderlaget i kommunerna Ekerö och Sundbyberg, ökningarna var 8,8 resp. 8,6 procent. Endast en kommun minskade sitt skatteunderlag och det var Pajala kommun vars skatteunderlag minskade med 0,3 procent.

Skattekraften högst i Danderyd

Skattekraften, som bygger på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och folkmängden i Sverige år 2015, uppgick till 201 878 kr per invånare. Det var en ökning med 3,9 procent. En kraftigare ökning jämfört med året innan då ökningen var 2,1 procent. Högst skattekraft i landet fanns i Danderyds kommun vars skattekraft uppgick till 78 procent över riksgenomsnittet.

Enhetlig begravningsavgift från år 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med år 2017. Den nya avgiften, som uppgår till 0,246 procent, kommer att gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravnings-verksamheten. I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsverksamhet, därför har invånarna i dessa kommuner en begravningsavgift som skiljer sig från den nya enhetliga avgiften. Den genomsnittliga begravningsavgiften för hela landet blir 0,23 procent.

Definitioner och förklaringar

Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats för kommuner och landsting. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer år t-2. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, beräknas genom att väga den totala kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2017-12-15 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Marie Glanzelius

Telefon
010-479 60 11
E-post
marie.glanzelius@scb.se