Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Statistiknyheter

Taxeringsutfallet 2017

2018-01-12

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsår 2016 och 2017. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Taxeringsutfallet 2011 SM 2012-02-01
Taxeringsutfallet 2010 SM 2011-02-10
Taxeringsutfallet 2009 SM 2010-02-10
Taxeringsutfallet 2008 SM 2009-02-10
Taxeringsutfallet 2007 SM 2008-02-07
Taxeringsutfallet 2006 SM 2007-02-09
Taxeringsutfallet 2005 SM 2006-02-08
Taxeringsutfallet 2004 SM 2005-02-16
Taxeringsutfallet 2003 SM 2004-02-16
Taxeringsutfallet 2002 SM 2003-02-19
Taxeringsutfallet 2001 SM 2002-02-28

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0701