Till innehåll på sidan

Tidsserier statsbudgeten

Statistiken gör det möjligt att följa upp hur statens budgets inkomster, utgifter och saldo har utvecklats över tiden.

För den här statistiken ansvarar:
Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Ekonomistyrningsverket

Telefon
08-690 43 00
E-post
registrator@esv.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0801