Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, maj 2017:

Den totala byggkostnaden steg med 2,7 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-06-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,5 procent mellan april och maj 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,7 procent.

Mellan april och maj 2017 ökade Faktorprisindex med 0,5 procent. Entreprenörens kostnader steg med 0,6 procent.

Byggmaterial gick upp med 0,1 procent. Störst prisökning bland Byggmaterial i maj hade el-materiel. Järn och stål, betongvaror, snickerier, golvmaterial, VVS-material samt övrigt byggmaterial steg medan trävaror sjönk. Övriga byggmaterialgrupper hade oförändrade priser.

Byggherrens kostnader gick upp med 0,1 procent. Räntan steg återigen, medan tjänstemannalöner, projektering och allmänna kostnader var oförändrade.

Faktorprisindex steg med 2,7 procent mellan maj 2016 och maj 2017.

Entreprenörens kostnader steg med 2,9 procent, vilket bidrog till att totalindex gick upp med 2,4 procentenheter.

Stor påverkan på entreprenörens kostnader hade gruppen Transporter, drivmedel och elkraft som steg med 4,5 procent mellan maj 2016 och maj 2017. Byggmaterial gick upp med 4,0 procent. Maskiner steg med 2,3 procent. Omkostnader ökade med 2,0 procent. Löner gick upp med 1,8 procent.

Inom gruppen Byggmaterial ökade armeringsstål mest, med 12,8 procent. Även övriga byggmaterialgrupper steg.

Byggherrens kostnader gick upp med 1,8 procent på årsbasis.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2016–maj 2017

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Förändringar efter varuslag
VaruslagPrisförändring i procent
 Maj 2016–
maj 2015
Maj 2017–
maj 2016
Armeringsstål
+4,6 +12,8
Järn och stål*
+2,0 +8,7
Trävaror
+0,2 +4,5
Elmaterial
+0,6 +4,2
Övrigt byggmaterial**
-1,1 +3,9
Betongvaror +1,2 +3,6
Snickerier
+6,3 +3,0
VVS-material
+0,9 +2,7
Golvmaterial
+1,2 +1,9
Vita varor
+2,5 +0,7
Material för målning
+0,5 +0,2
Summa för byggmaterial
+1,6 +4,0

* inkl. armeringsstål ** här ingår bl.a. material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp m.m.

Utveckling för olika byggvaror, maj 2016–maj 2017

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial i beräkningen av Faktorprisindex. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2017-08-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se