Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, mars 2018:

Byggkostnaden ökade med 2,6 procent på årsbasis

Statistiknyhet från SCB 2018-04-16 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1 procent mellan februari och mars 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,6 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex sjönk med 0,1 procent mellan februari och mars 2018. Under motsvarande period ett år tidigare var faktorprisindex oförändrat. Entreprenörens kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, var oförändrat mellan februari och mars 2018.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,1 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för målning mest. Även kostnaderna för trävaror, snickerier, järn och stål samt övrigt byggmaterial höjdes mellan februari och mars. Kostnaderna för golvmaterial, betongvaror och elmateriel sjönk medan vitvaror, VVS-material och armeringsstål var oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk sammantaget med 0,1 procent, därav minskade kostnaderna för dieselolja medan kostnaderna för lastbilstransporter och elkraft var oförändrade. Entreprenörens övriga omkostnader minskade med 0,3 procent medan maskin- och lönekostnaderna var oförändrade.

Byggherrekostnaderna föll med 0,3 procent mellan februari och mars 2018.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex ökade med 2,6 procent mellan mars 2017 och mars 2018. Entreprenörens kostnader höjdes med 2,7 procent, vilket drog upp totalindex med 2,2 procentenheter.

Byggmaterial ökade mest, 3,3 procent, bland entreprenörens kostnader men kostnaderna har även höjts inom grupperna maskiner och löner samt grupperna transporter, drivmedel och elkraft och omkostnader. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 13,9 procent respektive 8,2 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också förutom golvmaterial som sänktes.

Byggherrekostnaderna gick upp med 2,1 procent på årsbasis.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, mars 2017–mars 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Förändringar efter varuslag, mars 2018
VaruslagPrisförändring i procent
 Mars 2017–
Mars 2016
Mars 2018–
Mars2017
Armeringsstål
+19,9 +13,9
Järn och stål*
+10,4 +8,2
Material för målning
+0,2 +5,6
Trävaror
+3,7 +5,0
Betongvaror
+3,7 +4,1
Övrigt byggmaterial**
+4,2 +3,2
VVS-material
+2,9 +2,7
Vitvaror
+0,7 +1,2
Elmateriel
+2,2 +1,1
Snickerier
+3,6 +1,0
Golvmaterial
+1,5 -0,4
S:a för byggmtrl
+4,0 +3,3

Faktorprisindex för flerbostadshus * inkl. armeringsstål ** här ingår bl.a. material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp m.m.

Utveckling för olika byggvaror, mars 2017–mars 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se