Till innehåll på sidan

Byggkostnadsutvecklingen index 1939=100. Korrigerad 2017-03-17

Index 1939=100. Logaritmisk skala

Byggkostnadsutvecklingen index 1939=100. Korrigerad 2016-01-21

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-01-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

byggande.bebyggelse@scb.se