Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex med konstant skatt, 12-månadersförändring, procent

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018 1,4 1,5 1,8 1,5 1,7 1,9            
2017 1,4 1,8 1,3 1,9 1,8 1,7 2,1 2,0 1,9 1,5 1,7 1,5
2016 0,5 0,1 0,6 0,6 0,4 0,8 0,9 1,0 0,8 1,1 1,3 1,6
2015 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,7 ‑0,3 ‑0,4 ‑0,2 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,2
2014 ‑0,3 ‑0,3 ‑0,7 ‑0,1 ‑0,2 0,2 0,0 ‑0,2 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,4
2013 0,0 ‑0,2 ‑0,1 ‑0,5 ‑0,3 ‑0,2 0,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,1 0,1
2012 2,2 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,0 1,1 0,7 0,7 0,2 0,2
2011 2,4 2,4 2,9 3,4 3,4 3,1 3,4 3,4 3,2 2,9 2,8 2,3
2010 0,7 1,3 1,3 1,1 1,2 1,0 1,2 1,0 1,5 1,6 2,0 2,5
2009 1,2 0,8 0,1 ‑0,2 ‑0,5 ‑0,8 ‑1,1 ‑1,1 ‑1,8 ‑1,7 ‑0,9 0,8
2008 3,3 3,1 3,5 3,4 3,9 4,3 4,3 4,6 4,6 4,2 2,6 0,9
2007 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 2,0 1,9 1,7 2,2 2,5 3,1 3,3
2006 0,5 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,9 1,9
2005 ‑0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,4 0,8 0,8
2004 0,6 ‑0,6 ‑0,3 0,1 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 0,3 0,2
2003 2,6 3,3 2,9 2,1 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2
2002 3,2 3,0 3,2 2,7 2,2 2,2 2,4 2,2 1,9 2,5 2,2 2,2
2001 1,6 1,4 1,7 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 3,4 2,9 2,9 3,1
2000 0,4 1,0 1,1 0,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4 1,1
1999 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 0,9 0,7 0,9 1,2 1,1 1,1 1,5
1998 0,1 0,0 ‑0,3 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,5 ‑0,3 ‑0,1 ‑0,7 ‑0,6 ‑0,6 ‑0,8
1997 ‑0,3 ‑0,5 ‑0,5 ‑0,3 ‑0,2 0,3 ‑0,1 0,1 0,6 0,7 0,7 0,8
1996 2,3 2,0 2,1 1,7 1,5 1,1 1,1 0,8 0,5 0,5 0,3 0,5
1995 2,4 2,4 2,4 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,0 2,0 2,0 1,9
1994 1,8 1,7 1,6 1,6 2,1 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 2,2 2,4
1993 2,8 3,3 3,3 3,5 3,1 3,0 3,1 3,1 2,5 2,7 3,2 2,8
1992 6,8 3,8 3,9 3,5 3,5 3,4 3,2 3,4 3,8 3,6 2,5 2,7
1991 6,9 9,6 8,4 8,6 8,3 8,3 8,1 7,1 7,0 6,7 6,8 6,8
1990 7,6 7,4 8,6 8,0 7,9 7,7 8,0 8,4 8,8 8,5 8,8 8,2
1989 6,5 6,2 6,1 6,5 6,5 6,5 6,0 6,2 6,2 6,3 6,3 6,5
1988 4,6 5,2 5,5 5,9 6,2 6,6 5,9 5,6 5,4 5,8 5,6 5,8
1987 3,5 3,7 4,1 3,7 3,8 3,5 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5,2
1986 6,4 5,4 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,1 4,6 4,3 3,6 3,4
1985 6,8 8,3 7,6 7,3 7,8 7,7 7,3 6,4 6,1 6,3 6,3 5,9
1984 8,1 7,7 8,9 8,8 8,8 7,9 7,3 7,6 7,5 7,1 7,3 7,6
1983 8,5 6,8 7,0 7,3 7,7 7,9 8,1 8,4 8,6 8,0 7,6 7,8
1982 11,0 10,4 10,1 9,9 9,6 9,6 9,3 8,8 8,6 9,4 9,9 9,8
1981 11,2 11,6 11,6 11,5 11,9 12,0 11,9 12,1 11,4 10,9 10,7 10,5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30