Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter (PPP)

Nästa publicering: 2017-12-18

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

Statistiknyheter

Köpkraftspariteter

2016-12-16

De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 11 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2015. Sverige ligger på tionde plats i Europa.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Litet barn handlar mat
Billigare livsmedel i södra Sverige

2016-10-17

Utifrån undersökningen Köpkraftspariteter (PPP) kan förutom prisnivåjämförelser mellan länder även prisnivåer inom Sverige studeras. Resultaten i denna artikel avser livsmedelspriser och visar att prisnivån är högre i Stockholm jämfört med riksgenomsnittet. Störst är skillnaden mellan Stockholm och södra Sverige medan skillnaden är minst mellan Stockholm och norra Sverige.

Konsumentprisindex, Hushåll och ekonomi, Sveriges ekonomi

Kaffekopp
Södra Europa billigast för turisten

2014-05-21

Ska du på semester i Europa och vill få så mycket som möjligt för dina semester­pengar? Då ska du söka dig söderut. Hotell, restauranger, transporter och kläder är billigast i länder som Bulgarien och Turkiet. Norge toppar listan över de dyraste länderna när det gäller shopping såväl som hotell­nätter och restaurang­besök.

Konsumentprisindex, Hushåll och ekonomi, Europa, Ekonomi

Kvinna väger tomater på våg i affär
Polen har de lägsta matpriserna i EU

2013-07-03

Norge har Europas högsta mat­priser, tätt följt av Schweiz. Sverige ligger också högt och är fjärde dyrast i Europa, med mat­priser på 24 procent över EU‑snittet. Den billig­aste maten i EU finns i Polen, visar vår samman­ställning.

Handel, Hushåll och ekonomi, Konsumentprisindex, Europa

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0401