Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Nästa publicering: 2018-02-28

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Producentprisindex

121,8

Index 2005=100

Referenstid: december 2017

2,3 %

jämfört med samma period föregående år

Importprisindex

116,3

Index 2005=100

Referenstid: december 2017

2,5 %

jämfört med samma period föregående år

Exportprisindex

116,8

Index 2005=100

Referenstid: december 2017

1,5 %

jämfört med samma period föregående år

Hemmamarknadsprisindex

127,1

Index 2005=100

Referenstid: december 2017

3,0 %

jämfört med samma period föregående år

Prisindex för inhemsk tillgång

121,7

Index 2005=100

Referenstid: december 2017

2,8 %

jämfört med samma period föregående år

Tjänsteprisindex

117,3

Index 2005=100

Referenstid: kvartal 4 2017

1,2 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Tjänsteprisindex, kvartal 4 2017

2018-02-09

Tjänsteprisindex var oförändrat mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Motsvarande förändring mellan andra och tredje kvartalet var en nedgång med 0,1 procent. Sedan fjärde kvartalet 2016 har tjänstepriserna stigit med 1,2 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 1,7 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0301