Till innehåll på sidan

Bantrafikskador

Nästa publicering: 2018-06-20

Statistiken beskriver utvecklingen för olyckor på järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Trafikanalys logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk0602