Till innehåll på sidan

Postverksamhet

Nästa publicering: 2017-06-21

Statistiken visar tjänsteutbud, volymuppgifter, intäkter och kostnader i verksamhetens olika delar, sysselsättning, investeringar samt import och export.

Postverksamhet – Trafikanalys

För den här statistiken ansvarar Trafikanalys

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Postverksamhet 2014 Rapport 2015-06-24
Postverksamhet 2013 Rapport 2014-06-16
Postverksamhet 2012 Rapport 2013-06-13
Postverksamhet 2011 Rapport 2012-06-15
Postverksamhet 2010 Rapport 2011-06-17
Postverksamhet 2009 Rapport 2010-06-17
Postverksamhet 2008 Rapport 2009-06-18
Postverksamhet 2007 Rapport 2008-06-18
Postverksamhet 2006 Rapport 2007-06-29

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk0701