Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, december 2017:

Nya bilar minskade med 6,6 procent i december

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2018-01-03 9.30

Under december månad 2017 nyregistrerades 35 357 personbilar, en minskning med 6,6 procent jämfört med december månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då december 2017 hade två färre registreringsdagar än december 2016. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2017
Fordonsstatistik, december 2017

Dieselbilar uppgick till 44,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 7 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,5 procent under december 2016.

Knappt 74 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 34 908 av årsmodeller från 2015–2017 och 449 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 222 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 16 135 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Den stora ökningen av nyregistrerade mopeder klass 1 kan delvis förklaras med de skärpta kraven för avgasutsläpp. Ökningen denna månad jämfört med samma period föregående år är över tusen procent.

Skärpta krav på avgasutsläpp för mopeder

Nyregistrering av fordon under december 2017 fördelade på fordonsslag
FordonsslagDecember
2016
December
2017
Förändring
i procent
Personbilar
37 851 35 357 ‑6,6
därav bensin
15 122 14 834 ‑1,9
därav diesel
19 522 15 848 ‑18,8
därav el
453 293 ‑35,3
därav elhybrider
1 353 2 013 48,8
därav laddhybrider
915 1 934 111,4
därav etanol/etanol flexifuel
92 73 ‑20,7
därav gas/gas bi-fuel
389 352 ‑9,5
Andel miljöbilar MB2013*
16,3 18,8  
Husbilar (delmängd av personbilar)
137 147 7,3
Lastbilar
5 937 6 043 1,8
Bussar
168 99 ‑41,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
2 371 2 288 ‑3,5
Husvagnar
113 52 ‑54,0
Traktorer
968 2 045 111,3
MC
4 966 407 ‑91,8
Mopeder klass 1
399 5 502 1 278,9
Snöskotrar
2 512 3 300 31,4
Terränghjulingar
797 473 ‑40,7

* Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2017 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida eller hos SCB.

Trafikanalys

SCB

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för januari publiceras den 2 februari 2018 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se