Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, december 2016:

Nya bilar ökning med 10,4 procent

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2017-01-03 9.30

Under december 2016 nyregistrerades 37 851 personbilar, en ökning med 10,4 procent jämfört med december föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2015–2016
Nyregistreringar av fordon under december 2016

Dieselbilar uppgick till 51,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,2 procent under december 2015.

Knappt 68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 37 354 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 497 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 708 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 20 143 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med 17 procent.

Den kraftiga ökningen av nyregistrerade MC med över 900 procent beror på de skärpta kraven för avgasutsläpp från och med 1 januari 2017, då en motorcykel måste uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass är därför tvungna att tas i bruk (nyregistreras) för första gången innan årsskiftet 2016/2017.

Nyregistrering av fordon under december 2016 fördelade på fordonsslag
FordonsslagDecember
2015
December
2016
Förändring
i procent
Personbilar
34 293 37 851 10,4
därav bensin
11 288 15 122 34,0
därav diesel
19 500 19 522 0,1
därav el
322 453 40,7
därav elhybrider
1 021 1 353 32,5
därav laddhybrider
1 753 915 ‑47,8
därav etanol/etanolhybrid
76 92 21,1
därav gas
332 392 18,1
Andel miljöbilar MB2013
20 16  
Husbilar (delmängd av personbilar)
140 137 ‑2,1
Lastbilar
5 096 5 937 16,5
Bussar
158 168 6,3
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
2 357 2 371 0,6
Husvagnar
89 113 27,0
Traktorer
632 968 53,2
MC
485 4 966 923,9
Mopeder klass 1
280 399 42,5
Snöskotrar
2 659 2 512 ‑5,5
Terränghjulingar
612 797 30,2

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys eller hos SCB.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Sweden:s uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för januari publiceras den 2 februari 2017 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se