Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern

Nästa publicering: 2018-12-11

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Statistiknyheter

Arbetskraftsbarometern 2017

2017-12-08

Arbetskraftsbarometern 2017 visar en utbredd brist på arbetssökande med lärarutbildning. Även bristen på sjuksköterskor kvarstår. I år rapporterar arbetsgivarna dessutom i större utsträckning brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar jämfört med de senaste åren.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsbarometern 2017 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2017-12-08
Arbetskraftsbarometern 2016 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2016-12-08
Arbetskraftsbarometern 2015 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2015-12-10
Arbetskraftsbarometern 2014 Rapport 2014-12-09
Arbetskraftsbarometern 2013 Rapport 2013-12-09
Arbetskraftsbarometern 2012 Rapport 2012-12-07
Arbetskraftsbarometern '11 Rapport 2011-12-05
Arbetskraftsbarometern '10 Rapport 2010-12-07
Arbetskraftsbarometern '09 Rapport 2009-12-10
Arbetskraftsbarometern '08 – Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar Rapport 2008-12-08
Arbetskraftsbarometern 2007 – Utsikterna på arbetsmarknaden för 70 utbildningar Rapport 2007-12-10
Arbetskraftsbarometern 2006 – Utsikterna på arbetsmarknaden för 70 utbildningar Rapport 2006-12-06
Arbetskraftsbarometern 2005 Rapport 2005-12-07
Arbetskraftsbarometern 2004 Rapport 2004-12-08
Arbetskraftsbarometern 2003 Rapport 2003-12-10
Arbetskraftsbarometern 2002 Rapport 2002-12-12
Arbetskraftsbarometern 2001 Rapport 2001-11-30

Artiklar

Elev i ett klassrum räcker upp handen
Ökande elevkullar kan förvärra lärarbrist

2014-03-04

Arbetsgivarna rapporterar stor brist på grundskollärare i matematik och NO i SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer. Rekryteringsläget har försämrats de senaste åren, och i takt med ökande elevkullar finns det risk att bristen fortsätter.

Högskola, Utbildning, Arbetsmarknad, Skola

Tre män i bygghjälmar sitter på huk och tittar och pekar på ritningar på golvet
Många ingenjörer saknar formell utbildning

2012-12-21

Det råder brist på yrkeserfarna ingenjörer på den svenska arbets­marknaden, enligt arbets­givarna. Samtidigt är det vanligt att arbeta som ingenjör utan formell ingenjörs­utbild­ning. Det fram­kommer i en rapport om till­gång och efter­frågan på ingenjörer som publicerades i februari 2013.

Arbetsmarknad, Yrken, Utbildning, Näringsliv

Man och vindkraftpark
Civilingenjör och förskollärare – framtida bristyrken

2012-05-24

I Arbetskraftsbarometern tillfrågas arbetsgivare hur de bedömer tillgången på arbets­sökande. Arbets­givarna menar att det är svårt att få tag på yrkes­erfaren personal, medan till­gången på ny­exami­nerade sökande är god.

Utbildning, Högskola, Yrken, Arbetsmarknad

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0505