Till innehåll på sidan

Befolkningens studiedeltagande

Nästa publicering: 2018-12-17

Statistiken visar deltagandet i utbildning för personer i åldrarna 16–74 år och de studerandes arbetsmarknadsstatus, utbildningsnivå och förekomst av studiestöd efter ålder, kön och region.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Befolkningens studiedeltagande höstterminen 2004 SM 2006-05-18
Befolkningens studiedeltagande höstterminen 2003 SM 2005-05-31
Befolkningens studiedeltagande höstterminen 2002 SM 2004-05-12
Befolkningens studiedeltagande höstterminen 2001 SM 2003-06-17
Befolkningens studiedeltagande höstterminen 2000 SM 2002-05-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0507