Till innehåll på sidan

Andel (%) studerande i befolkningen 16–64 år höstterminen 2015. Män

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se