Till innehåll på sidan

Continuing Vocational Training Statistics (CVTS)

Statistiken visar bland annat företagens erbjudande av personalutbildning, anställdas deltagande i personalutbildning, personalutbildningstimmar och personalutbildningskostnader under 2015 efter näringsgren och storlek på företaget. Undersökningen täcker in företag huvudsakligen i privat sektor som har 10 anställda eller fler. Undersökningen är gemensam för EU och resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Personalutbildning i företagen

2018-02-26

Nio av tio företag organiserade personalutbildning för sina anställda under 2015 och den vanligaste utbildningsformen var kurser. Personalutbildning var vanligare i stora företag jämfört med mellanstora och små företag. Drygt hälften av de anställda deltog i kurser.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Personalutbildning och annan utbildning för vuxna Rapport 2018-02-26

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Lotta Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0541