Till innehåll på sidan

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi)

Från och med 24 oktober 2017 återfinns denna statistik under Analyser och statistik om befolkningens utbildning.

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0539