Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier

Nästa publicering: 2018-12-11

Undersökningen har genomförts sedan början av 1980-talet och följer ett urval av elever genom grundskolan från och med årskurs 3. Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

Statistiknyheter

Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2016/17:

2017-12-12

Andelen utrikes födda elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk i grundskolans skolår 3-6 har ökat. Av de utrikes födda elever som gick i årskurs 3 läsåret 2013/14 hade ungefär 45 procent svenska som andraspråk i skolår 6 våren 2017. Det kan jämföras med runt 25 procent bland utrikes födda elever i skolår 6 våren 2005.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Elevpanel för longitudinella studier. Elevpanel 4. Från grundskolan genom gymnasieskolan 1998–2002 SM 2003-12-19
Elevpanel 5 – Skolgången i årskurs 3, 1997 till årskurs 6, 2000 Rapport 2003-12-01
Elevpanel för longitudinella studier. Elevpanel 3. Studier i komvux och högskola 1993–2000 SM 2002-03-20

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0501