Till innehåll på sidan

Andel elever i årskursblandad undervisningsgrupp, efter skolår och elevpanel, 1992–2016

Procent

Diagram

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I de lägre skolåren har det över tid skett en minskning av andelen elever som går i årskursblandad undervisningsgrupp. I skolår 5 under åren 2004 och 2010 gick runt 20 procent i årskursblandad undervisningsgrupp, medan det våren 2016 enbart var omkring 10 procent. I skolår 3 har andelen gått från runt 40 procent år 1997 till omkring 10 procent år 2014.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se