Till innehåll på sidan

Folkhögskolestatistik

Statistiken visar bland annat deltagare i folkhögskolans långa kurser efter region och kurstyp.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2016 SM 2017-12-20
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 SM 2016-12-15
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2014 SM 2015-10-08
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 SM 2014-05-16
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2012 SM 2013-05-16
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2011 SM 2012-05-04
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2010 SM 2011-05-19
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2009 SM 2010-05-18
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2008 SM 2009-05-15
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2007 SM 2008-05-14
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2006 SM 2007-05-31
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2005 SM 2006-06-14
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2004 SM 2005-07-01
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2003 SM 2004-07-07
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2002 SM 2003-06-26
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2001 SM 2002-06-25

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Malin Forsberg

Telefon
010-479 69 61
E-post
Malin.Forsberg@scb.se

Daniel Wester

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0510