Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Statistiknyheter

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18

2018-03-08

Sex av tio elever i gymnasieskolans årskurs 3 planerade hösten 2017 att inom tre år påbörja en högskoleutbildning. På högskoleförberedande program planerade omkring 80 procent av eleverna att läsa vidare medan det bland eleverna på yrkesprogram var cirka 25 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18 Rapport 2018-03-08
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 Rapport 2016-03-08
Tema: Utbildning 2014:5 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14 Rapport 2014-03-10
Tema: Utbildning 2012:3 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Rapport 2012-04-16
Tema: Utbildning 2010:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Rapport 2010-03-17
Tema: Utbildning 2008:1 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Rapport 2008-02-29
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06 SM 2006-04-04
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2003/2004 SM 2004-04-22
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2002/2003 SM 2003-03-28
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2001/2002 SM 2002-03-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0513