Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistiknyheter

Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016

2017-10-20

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 17 procent under perioden 2012–2016.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 SM 2017-10-20
Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015 SM 2016-11-10
Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014 SM 2015-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2009–2013 SM 2014-11-20
Kostnader för utbildningsväsendet 2008–2012 SM 2013-11-21
Kostnader för utbildningsväsendet 2007–2011 SM 2012-11-19
Kostnader för utbildningsväsendet 2006–2010 SM 2011-11-18
Kostnader för utbildningsväsendet 2005–2009 SM 2010-11-16
Kostnader för utbildningsväsendet 2004–2008 SM 2009-11-19
Kostnader för utbildningsväsendet 2003–2007 SM 2008-11-19
Utbildningskostnader 2002–2006, korrigerad version 2007-12-18 SM 2007-12-14
Utbildningskostnader 2001–2005 SM 2006-12-19
Utbildningskostnader 2000–2004 SM 2005-12-21
Utbildningskostnader 1999–2003 SM 2004-12-16
Utbildningskostnader 1998–2002 SM 2003-10-30
Utbildningskostnader 1997–2001 SM 2002-12-19

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Daniel Wester

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0514