Till innehåll på sidan

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Vuxnas deltagande i utbildning 2016

2018-02-26

Under en tolvmånadersperiod mellan 2015 och 2016 deltog sex av tio sysselsatta inom åldern 25–64 år i personalutbildning. Personalutbildning var mest vanligt förekommande bland högutbildade och därmed också i yrkesgrupper som kräver högskolekompetens. Tre av fyra deltagare anser att personalutbildningsaktiviteten har gett stor eller ganska stor nytta inom 12 månader.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Personalutbildning och annan utbildning för vuxna Rapport 2018-02-26
Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Rapport 2014-01-30
Tema: Utbildning 2007:2 Vuxnas deltagande i utbildning Rapport 2007-09-20

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0538