Till innehåll på sidan

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Nästa publicering: 2018-02-26

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Hitta på sidan

Om undersökningen

Statistiknyheter

Vuxnas deltagande i utbildning

2014-01-30

Omkring 3,5 miljoner personer i åldern 25-64 år deltog i någon form av utbildning, kurs eller studiecirkel under en tolvmånadersperiod. Det motsvarar 72 procent av den vuxna befolkningen vilket är högst i EU.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Rapport 2014-01-30

Artiklar

Föreläsningssal
Sverige toppar EU-statistik om utbildning i jobbet

2014-06-09

Enligt de senaste siffrorna deltar i snitt 28 procent av EU-ländernas vuxna befolkning i någon form av personal­utbildning. I de flesta länder har andelen deltagare ökat, men inte i Sverige. Trots detta ligger Sverige i topp med ett deltagande på 56 procent.

Utbildning, Europa, Arbetsmarknad

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0538