Till innehåll på sidan

Vuxnas lärande

Statistiken produceras inte längre.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Vuxnas lärande 2003 Rapport 2003-12-08
Vuxnas lärande 2002 SM 2003-11-07

Artiklar

Kvinna i glesbygd typisk hos studieförbunden

2012-09-17

Den typiska deltagaren hos de svenska studie­förbunden är en relativt välutbildad kvinna i övre medel­åldern. I Norrlands inland är invånarna särskilt aktiva, medan det är betydligt sämre med del­tagandet i vissa förorts­kommuner till stor­städerna.

Utbildning, Glesbygd, Kvinnor och män, Kultur och fritid

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0518