Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige – översikt, internationella jämförelser m.m.

Nästa publicering: 2018-12-14

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Statistiknyheter

Preliminära uppgifter om FoU i Sverige 2017

2018-07-13

Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige ökade mellan 2015 och 2017 i fasta priser. Uppgifterna är preliminära. Offentlig sektors utgifter ökade mest i relativa termer, 16 procent. Företagssektorn stod dock för den största absoluta ökningen, med FoU-relaterade utgifter för 8,8 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling i Sverige 2015. En översikt SM 2017-05-04
Forskning och utveckling i Sverige 2013. En översikt SM 2015-05-11
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FoU-statistiken 1997–2013 Rapport 2015-05-11
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FOU-statistiken 1997–2011 Rapport 2013-06-14
Forskning och utveckling i Sverige 2011. En översikt SM 2013-05-16
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FOU-statistiken 1997–2009 Rapport 2012-10-26
Forskning och utveckling i Sverige 2009 – en översikt, korrigerad version 2011-11-24 SM 2011-07-01
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FOU-statistiken 1997–2007 Rapport 2010-07-15
Forskning och utveckling i Sverige 2007 – en översikt SM 2009-07-07
Science and Technology Indicators for Sweden 2007 Rapport 2009-01-26
FoU i Sverige 2005 – översikt SM 2007-05-28
Forskning och utveckling i Sverige 2003 SM 2005-06-23
Forskning och utveckling i Sverige 2001. En översikt SM 2003-06-25
Forskning och utveckling i Sverige 1999. En översikt SM 2001-06-08

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0301