Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige – översikt, internationella jämförelser m.m.

Nästa publicering: 2018-07-13

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Statistiknyheter

Forskning och utveckling (FoU) i Sverige 2015

2017-05-04

Vid jämförelser av den senast tillgängliga forskning- och utvecklingsstatistiken från OECD framgår att Sverige är ett stort litet FoU-land. Även om såväl de totala FoU-utgifterna som antalet utförda FoU-årsverken inte står i paritet med de större ländernas, framgår en annan bild när siffrorna sätts i relation till Sveriges ekonomi och befolkningsmängd.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling i Sverige 2015. En översikt SM 2017-05-04
Forskning och utveckling i Sverige 2013. En översikt SM 2015-05-11
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FoU-statistiken 1997–2013 Rapport 2015-05-11
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FOU-statistiken 1997–2011 Rapport 2013-06-14
Forskning och utveckling i Sverige 2011. En översikt SM 2013-05-16
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FOU-statistiken 1997–2009 Rapport 2012-10-26
Forskning och utveckling i Sverige 2009 – en översikt, korrigerad version 2011-11-24 SM 2011-07-01
En beskrivning av tidsseriebrotten inom FOU-statistiken 1997–2007 Rapport 2010-07-15
Forskning och utveckling i Sverige 2007 – en översikt SM 2009-07-07
Science and Technology Indicators for Sweden 2007 Rapport 2009-01-26
FoU i Sverige 2005 – översikt SM 2007-05-28
Forskning och utveckling i Sverige 2003 SM 2005-06-23
Forskning och utveckling i Sverige 2001. En översikt SM 2003-06-25
Forskning och utveckling i Sverige 1999. En översikt SM 2001-06-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0301