Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn

Nästa publicering: 2018-10-26

Statistiken visar hur mycket ekonomiska resurser som universitet och högskolor använder till FoU och hur mycket tid den personal som är anställd vid universitet och högskolor använder till FoU-verksamhet.

Statistiknyheter

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2015

2016-12-16

Vid svenska universitet och högskolor fortsatte både de ekonomiska och de personella resurserna till FoU-verksamhet att öka 2015. Bland de personella resurserna ökade antalet FoU-årsverken med 931 stycken, vilket motsvarar en ökning med nästan 5 procent. En tredjedel av årsverkena utförs av doktorander. Medicin och hälsovetenskap är det forskningsämnesområde som står för både de största personella och ekonomiska resurserna.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2015 SM 2016-12-16
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 SM 2014-12-17
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2011 SM 2012-12-17
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2009 SM 2010-12-08
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2007 SM 2009-01-21
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005. Korrigerad version 2007-07-02 SM 2007-02-05
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2003 SM 2005-04-14
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2001 SM 2003-01-30
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 1999 SM 2001-01-26

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0304