Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige

Nästa publicering: 2018-05-25

Statistiken ger en bild av de aktiviteter och utgifter svenska företag med 10 anställda eller fler har utfört och haft i sin innovationsverksamhet. Bland annat visas vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process-, marknadsförings- och organisatoriska innovationer.

Statistiknyheter

Innovationsverksamhet i Sverige 2014-2016

2018-02-23

43 procent av svenska företag som bedriver innovationsverksamhet introducerade en innovation inom logistik under åren 2014–2016. Främsta skälet till det var att förbättra företagets resultat. Det visar den senaste innovationsundersökningen.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Innovationsverksamhet i Svenska företag 2014–2016 Rapport 2018-02-23
Regional innovationsstatistik i Sverige 2012–2014 Rapport 2016-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2012–2014 Rapport 2016-02-18
Regional innovationsstatistik i Sverige 2010–2012 Rapport 2014-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2010–2012 Rapport 2014-02-12
Regional innovationsstatistik i Sverige 2008–2010 Rapport 2012-11-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2008–2010 Rapport 2012-01-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2006–2008 Rapport 2009-12-18
Innovationsverksamhet i svenska företag 2004–2006 Rapport 2008-04-09
Innovationsverksamhet i svenska företag 2002–2004 Rapport 2006-07-12
Företagens innovationsverksamhet 1998–2000 Rapport 2003-01-29
Företagens innovationsverksamhet 1994–1996 Rapport 1998-05-25

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0315