Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling

Nästa publicering: 2018-05-09

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Statistiknyheter

Statliga anslag till forskning och utveckling 2017

2017-04-06

De statliga anslagen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 36,7 miljarder kronor 2017. Det motsvarar 3,8 procent av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,8 procent av BNP. Jämfört med prognosen för 2016 är de statliga anslagen till FoU 2,3 miljarder kronor högre.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Statliga anslag till forskning och utveckling 2016 SM 2016-04-14
Statliga anslag till forskning och utveckling 2015 SM 2015-04-14
Statliga anslag till forskning och utveckling 2014 SM 2014-04-09
Statliga anslag till forskning och utveckling 2013 SM 2013-04-03
Statliga anslag till forskning och utveckling 2012 SM 2012-06-05
Statliga anslag till forskning och utveckling 2011 SM 2011-03-29
Statliga anslag till forskning och utveckling 2010 SM 2010-03-24
Statliga anslag till forskning och utveckling 2009 SM 2009-04-28
Statliga anslag till forskning och utveckling 2008 SM 2008-03-31
Statliga anslag till forskning och utveckling 2007 SM 2007-04-20
Statliga anslag till forskning och utveckling 2006 SM 2006-04-21
Statliga anslag till forskning och utveckling 2005 SM 2005-04-07
Statliga anslag till forskning och utveckling 2004 SM 2004-06-08
Statliga anslag till forskning och utveckling 2003 SM 2003-02-19
Statliga anslag till forskning och utveckling 2002 SM 2001-12-21
Statliga anslag till forskning och utveckling 2001 SM 2001-05-28

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0306