Till innehåll på sidan

Årsrapport för universitet och högskolor

Årsrapporten ger en samlad bild av den svenska högskolesektorn, huvudsakligen baserad på officiell statistik på högskoleväsendets alla områden. Rapporten tar upp vad som har hänt det senaste året, men visar även långsiktiga tendenser. I årsrapporten finns också internationella jämförelser. Statistikprodukten är sedan 2017 inte längre en officiell statistikprodukt, eftersom den även innehåller statistik som inte är officiell. Resultaten finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Marie Kahlroth

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0201