Till innehåll på sidan

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Nästa publicering: 2018-04-18

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2016 SM 2017-06-12
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2015 SM 2016-06-09
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 SM 2015-06-11
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 SM 2014-06-12
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 SM 2013-06-18
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 SM 2012-06-21
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 SM 2011-06-22
Universitet och högskolor. Doktorander och exmina på forskarnivå SM 2010-06-18
Universitet och högskolor. Doktorander och exmina på forskarnivå SM 2009-06-18
Universitet och högskolor. Doktorander och exmina på forskarnivå 2007 SM 2008-06-19
Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 SM 2007-06-28
Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2005 SM 2006-06-29
Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2004 SM 2005-09-30
Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildning läsåret 2002/2003 SM 2004-06-30
Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen läsåret 2001/2002 SM 2003-06-30
Universitet och högskolor. Forskarutbildning. Nybörjare, registrerade och examina läsåret 2000/2001 SM 2002-05-26
Universitet och högskolor. Forskarutbildning. Nybörjare, registrerade och examina läsåret 1999/2000 SM 2001-06-28

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0204