Till innehåll på sidan

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå fördelade efter forskningsämnesområde 2017

ForskningsämnesområdeNybörjareDoktorander hösten 2017Doktorsexamina
 TotaltKvinnor
%
Män
%
TotaltKvinnor
%
Män
%
TotaltKvinnor
%
Män
%
Totalt
3 060 48 52 17 376 47 53 2 838 48 52
Naturvetenskap
710 40 60 3 745 36 64 611 38 62
Teknik
677 30 70 3 604 31 69 559 30 70
Medicin och hälsovetenskap
1 035 60 40 5 729 58 42 980 59 41
Lantbruksvetenskap
56 61 39 271 57 43 63 59 41
Samhällsvetenskap
443 54 46 2 935 56 44 441 59 41
Humaniora
140 55 45 1  106 56 44 184 51 49

Uppgifterna är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2018-04-18

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB