Till innehåll på sidan

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå fördelade efter forskningsämnesområde 2016

Forskningsämnesområde

Nybörjare

Doktorander hösten 2016

Doktorsexamina

  Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %
Totalt
2 929 46 54 18 012 47 53 2 985 46 54
Naturvetenskap
688 37 63 3 883 36 64 730 37 63
Teknik
627 29 71 3 697 31 69 589 27 73
Medicin och hälsovetenskap
973 57 43 5 863 58 42 980 59 41
Lantbruksvetenskap
53 47 53 300 58 42 77 60 40
Samhällsvetenskap
443 55 45 3 076 55 45 430 53 47
Humaniora
146 64 36 1 209 56 44 179 57 43

Uppgifterna är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2017-04-19

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB