Till innehåll på sidan

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2008–2017

Doktorander redovisas per höst

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2007–2016

Uppgifterna för 2017 är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2018-04-18

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB