Till innehåll på sidan

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Nästa publicering: 2018-06-21

Statistiken visar bland annat antal elever, kursdeltagare och nybörjare samt studieresultat per kurs och hur det gått för nybörjare 2 år efter första kursstart. Uppgifterna redovisas uppdelat på anordnartyp, kurs, kön, ålder, födelseland med mera.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Skolverket logotyp

Hitta på sidan

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt nationella prov
Nationella prov
Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0108