Till innehåll på sidan

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Nästa publicering: 2017-06-22

Statistiken visar bland annat antal elever, kursdeltagare och nybörjare samt studieresultat per kurs och hur det gått för nybörjare 2 år efter första kursstart. Uppgifterna redovisas uppdelat på anordnartyp, kurs, kön, ålder, födelseland med mera.

För den här statistiken ansvarar Skolverket

Hitta på sidan

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt nationella prov
Nationella prov
Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0108