Till innehåll på sidan

Återbetalning av studiestöd

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav av studiestöd.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Återbetalning av studiestöd 2007 SM 2008-04-15
Återbetalning av studiestöd 2006 SM 2007-04-20
Återbetalning av studiestöd 2005 SM 2006-05-02
Studiestöd 2004. Återbetalning av studiestöd SM 2005-05-02
Studiestöd 2003. Återbetalning av studiestöd SM 2004-05-06
Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd SM 2004-01-15
Studiestöd 2001. Återbetalning av studiestöd SM 2003-10-14
Studiestöd 2000. Återbetalning av studiestöd SM 2003-05-21

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
statistik@csn.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0402