Till innehåll på sidan

Lönesök – Hur mycket tjänar...?

Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Sök på yrke eller yrkesgrupp, till exempel sjuksköterska eller sjuksköterskor.

Visar 7 av totalt 15 yrkesgrupper med sökordet "arbetsledare"


Yrke Kvinna Man Totalt

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

29 500 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

29 600 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

29 500 kronor

per månad

Detaljerade siffror

29 600 29 500 29 500

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

37 500 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

34 100 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

37 800 kronor

per månad

Detaljerade siffror

34 100 37 800 37 500

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

33 100 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

31 400 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

33 500 kronor

per månad

Detaljerade siffror

31 400 33 500 33 100

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

35 500 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

35 000 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

35 600 kronor

per månad

Detaljerade siffror

35 000 35 600 35 500

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

40 900 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

40 900 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

41 000 kronor

per månad

Detaljerade siffror

40 900 41 000 40 900

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

30 000 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

30 000 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

29 400 kronor

per månad

Detaljerade siffror

30 000 29 400 30 000

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

53 700 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

55 000 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

53 100 kronor

per månad

Detaljerade siffror

55 000 53 100 53 700

Om SCB:s Lönesök

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2016 års lönestatistik som visas.

Söktips för Lönesök

Hittar du inte det du söker? Pröva att söka på yrkesgrupp istället för yrke – till exempel brandmän istället för brandman. Du kan också söka på en del av ett ord, till exempel brandm. Använd mer än tre bokstäver och var noga med stavningen.

Ta reda på yrkesgrupp

Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen.

Till SSYK-sök

Källa

Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

Läs mer om hur vi gör statistik

Läs en artikel