Till innehåll på sidan

Från massutvandring till rekordinvandring

Under 2017 invandrade 144 489 personer till Sverige. Det var färre än föregående år, efter fem år av ökat antal invandringar. Under de senaste åren har människor sökt sig hit från krigsdrabbade länder, men Sverige har inte alltid varit ett invandringsland. Kring sekelskiftet 1800–1900 var utvandringen stor då massor av svenskar flyttade utomlands, främst till USA.
Befolkningsförändringar (invandring/utvandring), 1850–2017
Visa stödlinjer
År[1+2, Totalt]
[000000LX, Invandringar][0000001G, Utvandringar]
185000
185101 102
185203 314
185302 998
185404 243
185501 087
185601 130
185701 831
18580571
18590276
18600348
186102 286
186202 535
186303 127
186405 177
186506 691
186607 206
186709 334
1868027 024
1869039 064
1870020 003
1871017 450
1872015 915
1873013 580
187407 791
18752 8059 727
18763 2129 418
18773 2887 610
18782 8419 032
18792 59217 637
18803 00942 109
18812 95745 992
18823 56750 178
18834 15331 605
18844 91123 560
18855 79223 493
18865 22432 889
18874 64250 786
18884 82150 323
18895 50433 363
18906 03034 212
18916 11442 776
18926 51145 504
18937 37740 869
189410 42513 358
18958 52818 955
18967 80719 551
18977 86114 559
18987 97413 663
18998 19616 876
19008 01720 661
19017 62124 616
19026 78437 107
19037 62339 525
19049 26222 384
19058 60924 046
19069 58124 704
19078 91322 978
19089 81812 499
19098 07121 992
19108 14227 816
19117 75219 997
19128 29618 117
19138 40720 346
19148 63612 960
19156 3577 512
19166 71310 571
19175 8116 440
19184 9324 853
19197 8097 337
192010 84110 242
19218 5518 950
19226 30311 797
19235 82729 238
19245 94210 671
19255 05311 948
19265 38813 043
19275 67812 847
19285 60813 450
19296 33611 019
19307 5155 682
19318 3902 971
19328 9902 117
19337 2562 417
19345 7072 400
19355 4122 454
19364 6792 371
19374 4702 289
19385 7562 062
19397 1783 580
19406 7843 102
19414 2541 101
19423 053940
19436 249687
194413 340549
194521 1268 261
194631 4226 915
194731 3996 451
194832 9359 784
194923 99714 174
195027 94012 860
195131 60316 580
195226 25914 998
195319 17517 480
195420 81713 822
195530 06912 675
195628 02914 737
195733 02315 071
195822 09714 247
195919 08915 607
196026 14315 138
196129 61915 019
196225 08414 928
196326 95015 340
196438 33415 705
196549 58615 977
196646 97019 730
196729 98319 979
196835 97823 162
196964 50320 360
197077 32628 653
197142 61539 560
197229 89441 579
197329 44340 342
197437 43028 352
197544 13327 249
197645 49225 522
197744 00521 078
197836 18722 168
197937 02523 467
198039 42629 839
198132 27229 440
198230 38128 381
198327 49525 269
198431 48622 825
198533 12722 036
198639 48724 495
198742 66620 673
198851 09221 461
198965 86621 484
199060 04825 196
199149 73124 745
199245 34825 726
199361 87229 874
199483 59832 661
199545 88733 984
199639 89533 884
199744 81838 543
199849 39138 518
199949 83935 705
200058 65934 091
200160 79532 141
200264 08733 009
200363 79535 023
200462 02836 586
200565 22938 118
200695 75044 908
200799 48545 418
2008101 17145 294
2009102 28039 240
201098 80148 853
201196 46751 179
2012103 05951 747
2013115 84550 715
2014126 96651 237
2015134 24055 830
2016163 00545 878
2017144 48945 620

Asylsökande i statistiken

De som söker asyl i Sverige blir folkbokförda om och när de får uppe­hålls­tillstånd som gäller minst 12 månader. Först när de blivit folkbokförda ingår de i statistiken över befolkningen. Statistiken över asylsökande hittar du på Migrations­verkets webbplats.

De senaste tio åren har många människor från bland annat Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea sökt sig till Sverige för att komma bort från krig, våld och förtryck. Antalet invandrare födda i Syrien som folkbokför sig i Sverige minskade kraftigt under 2017 efter flera års ökning. Men de var precis som under de tre senaste åren den enskilt största gruppen, 15 procent av de invandrade, eller 22 327 personer, var födda i Syrien.

Alla som flyttar till Sverige räknas

Alla som flyttar till Sverige efter att ha bott utomlands ingår i invandringen. Det betyder att det bland invandrarna finns personer som är födda i Sverige och är svenska medborgare. De har historiskt varit den största gruppen invandrare. Men i statistiken för 2017 hittar man födda i Sverige först på andra plats, efter Syrien. Så har det sett ut sedan 2014.

Invandring 2017 efter de vanligaste födelseländerna

Diagram: invandringen 2017 efter födelseland.

Fakta: Vem är invandrare?

Vad behövs för att SCB ska räkna personer som invandrade i statistiken? Vi räknar inte med alla som kommer till Sverige och stannar här en tid, utan bara dem som

• har anmält till Skatteverket att de har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader.
• har fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige (gäller inte nordiska medborgare). Det innebär att asylsökande inte ingår.
• är folkbokförda i Sverige.

Med invandring menas en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, och som registreras i folkbokföringen. Asylsökande ingår inte.

Invandringen bidrar mest till folkökningen

Invandringen är det som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu. Ungefär 80 procent av folkökningen under 2017 beror på att fler personer invandrar än utvandrar. Resten beror på att det föds fler än det dör.
I slutet av 2017 bodde nästan 1,9 miljoner personer i Sverige som är födda utomlands. Det motsvarar 18,5 procent av den svenska befolkningen.

Nära1,9 miljoner

Så många personer bodde i Sverige 2017 som var födda utomlands.
Det motsvarar ungefär var sjätte i den svenska befolkningen. Det vanligaste födelselandet är Syrien, som 172 258 personer är födda i.

Vid mitten av 1800-talet var cirka 2 promille av Sveriges befolkning född utomlands. Då var Tyskland det vanligaste födelselandet. Under den senare delen av århundrandet var först Danmark och senare Norge den största gruppen. Någon gång mellan folkräkningarna 1930 och 1950 blev Finland det vanligaste landet. Den positionen hade de till januari 2017 när Syrien tog över. Det är första gången som ett utomeuropeiskt land är det vanligaste födelselandet för folkbokförda som är födda i ett annat land än Sverige.

Invandringen till Sverige tog fart vid andra världskrigets slut då svensk ekonomi gick på högvarv och det var brist på folk som jobbade i industrin. Ända fram till en bit in på 1970-talet sökte sig många till Sverige från länder som hade högre arbetslöshet. De som invandrade kom främst från övriga Norden och andra länder i Europa. Att man invandrade från länder utanför Europa var ganska sällsynt. Arbetskraftsinvandringen ledde till att antalet personer i den svenska befolkningen som var födda utomlands mer än femdubblades, från cirka 100 000 år 1945 till 538 000 år 1970.

Sämre tider för industrin

Men i slutet av 1960-talet började arbetskraftsinvandringen att regleras. För personer utanför Norden som ville komma till Sverige för att arbeta krävdes det att man måste ha klart med både jobb och bostad. På 1970-talet minskade invandringen på grund av att det blev sämre tider för industrin och svårare att få jobb i Sverige.

Vanligaste invandringsländerna 1970
Invandringsland Antal personer
Finland  41 479
Jugoslavien  8 448
Danmark 3 609
Grekland  3 081
Norge  2 837
Polen  2 423
USA  2 080
Tyskland  1 858
Storbritannien  1 180
Österrike  1 119
Fakta: Invandringsland

Invandringsland är det land personen flyttat från senast, vilket inte alltid är detsamma som födelseland.

På 1970-talet förändrades invandringen. En stor del bestod nu av personer som flydde krig och förtryck i Asien och Sydamerika. Under slutet av 1980-talet var invandringen stor från länder som Iran, Chile, Libanon, Polen och Turkiet. Splittringen av före detta Jugoslavien och krigen som uppstod i samband med det ledde också till att ett stort antal människor flydde till Sverige i början av 1990-talet.

Inte alltid ett invandringsland

Historiskt sett har Sverige inte alltid varit ett invandringsland. Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Under andra halvan av 1800-talet och de första årtiondena av 1900-talet skedde en massutvandring av svenskar på grund av att det var svåra förhållanden i Sverige med bland annat hög arbetslöshet och för få bostäder. Totalt lämnade 1,4 miljoner personer landet mellan 1860 och 1930.

Fakta: Vem är utvandrare?

I statistiken över utvandrade tar vi med de personer som har meddelat Skatteverket att de planerar att vara bosatta utomlands i minst tolv månader. Vissa personer som flyttar från Sverige faller under kategorin okänd. Det beror på att de utvandrar utan att anmäla det till Skatteverket och då kan SCB inte veta vilket land de utvandrar till.

I vissa årskullar födda i slutet av 1800-talet rörde det sig om så många som var femte man och drygt var sjätte kvinna. De flesta sökte lyckan i Amerika där ekonomin blomstrade. Invandringen var samtidigt mycket liten och bestod mest av svenskar som återvände hem efter en tid utomlands.

Fler flyttar utomlands igen

På senare tid har fler börjat utvandra från Sverige igen. Sedan 2011 har utvandringen återigen varit hög, över 50 000 personer per år. Majoriteten av dem har tidigare invandrat till Sverige och flyttar nu utomlands igen, oftast till landet där de föddes. Av de som utvandrade under 2017 var 37 procent födda i Sverige.

Under 2017 var Danmark det mest populära landet att flytta till. Det var 4 113 personer som utvandrade dit från Sverige. Även de andra nordiska länderna samt Storbritannien och USA är populära länder att lämna Sverige för.

SCB:s statistik om befolkning

Hur många som invandrar och utvandrar till och från Sverige får man reda på i ett register över alla som är skrivna i Sverige och som bygger på Skatteverkets folkbokföring. Där kan man jämföra statistiken från år till år. När det gäller äldre befolkningsstatistik så bygger den på prästernas anteckningar om församlingsmedlemmarna i kyrkoböckerna. I Statistikdatabasen har vi statistik om befolkningen som går tillbaka till 1749.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB

Läs en artikel