Till innehåll på sidan

Centrala uppgifter om elever i kommunen

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av antal elever i grundskolan avseende:

  • utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
  • elever som av synnerliga skäl fullgjort skolplikten på annat sätt
  • asylsökande elever

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Uppgifterna samlas in från kommunen centralt.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras även på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/centrala