Till innehåll på sidan

Folkhögskolan vår- och hösttermin

Lämna uppgifterna

Logga in

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för deltagare i folkhögskolans kurser!

Denna sida är gemensam för både deltagarstatistik och statistikrapport.

SCB har i uppgift av riksdag och regering att beskriva verksamheten vid landets folkhögskolor. Resultatet från den här undersökningen är en del av den beskrivningen.

Undersökningen ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.

Uppgifterna används av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning samt som budgetunderlag till riksdag och regering.

Instruktioner

Dokument: Deltagarstatistik

Uppgifter för vårterminens deltagarstatistik kommer att samlas in senare under 2018.

Dokument: Statistikrapport

Tidsplan

Insamlingsomgång 1, våren
16 april Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB
19 april Påminnelse från SCB
24 april Sista insändningsdatum för kompletteringar
Insamlingsomgång 2
15 augusti Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB
17 augusti  Påminnelse från SCB
24 augusti  Sista insändningsdatum för kompletteringar

Tidsplan insamlingsdatum 2018 (xlsx)

E-post med inloggningsuppgifter kommer att skickas i början på april och gäller för både vår- och höstterminen 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från undersökningen publiceras årligen i Statistiska meddelanden, serie UF22 Folkhögskolan vår- och hösttermin.

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter i denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar till undersökningens tillförlitlighet.

Eftersom den också ligger till grund för statsbidrag är det av största vikt för er att medverka.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Aktuellt

Under våren 2018 samlas endast uppgifter in på gruppnivå.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:

2 maj–21 juni
08.00–16.00

25 juni–10 augusti
08.00–15.00

13 augusti–31 augusti
08.00–16.00

1 september–
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhogskola