Till innehåll på sidan

Folkhögskolan vår- och hösttermin

Lämna uppgifterna

Logga in

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för deltagare i folkhögskolans kurser!

Denna sida är gemensam för både deltagarstatistik och statistikrapport.

SCB har i uppgift av riksdag och regering att beskriva verksamheten vid landets folkhögskolor. Resultatet från den här undersökningen är en del av den beskrivningen.

Undersökningen ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.

Uppgifterna används av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning samt som budgetunderlag till riksdag och regering.

Instruktioner

Instruktioner (pdf)

Dokument: Deltagarstatistik

Uppgifter för vårterminens deltagarstatistik kommer att samlas in senare under 2018.

Dokument: Statistikrapport

Tidsplan

Statistikrapporten

Insamlingsomgång 2, våren
15 augusti Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB
17 augusti Påminnelse från SCB
24 augusti Sista insändningsdatum för kompletteringar
Insamlingsomgång 3, hösten
21 september Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB
24 september Påminnelse från SCB
28 september Sista insändningsdatum för kompletteringar
Insamlingsomgång 4, hösten
14 december Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB
17 december Påminnelse från SCB
17 januari Sista insändningsdatum för kompletteringar

Deltagarstatistiken

Insamlingen på individnivå är planerad att öppna i slutet av november
14 december Sista insändningsdatum, Statistikrapporten till SCB
17 december Påminnelse från SCB
17 januari Sista insändningsdatum för kompletteringar

 

Tidsplan insamlingsdatum 2018 (xlsx)

E-post med inloggningsuppgifter kommer att skickas i början på april och gäller för både vår- och höstterminen 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från undersökningen publiceras i statistikdatabasen, http://www.scb.se/uf0510

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter i denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar till undersökningens tillförlitlighet.

Eftersom den också ligger till grund för statsbidrag är det av största vikt för er att medverka.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Aktuellt

Under våren 2018 samlas endast uppgifter in på gruppnivå.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhogskola