Till innehåll på sidan

Folkhögskolan vår- och hösttermin

Lämna uppgifterna

Logga in

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för deltagare i folkhögskolans kurser!

Denna sida är gemensam för både deltagarstatistik och statistikrapport.

SCB har i uppgift av riksdag och regering att beskriva verksamheten vid landets folkhögskolor. Resultatet från den här undersökningen är en del av den beskrivningen.

Undersökningen ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.

Uppgifterna används av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning samt som budgetunderlag till riksdag och regering.

Instruktioner

Dokument: Deltagarstatistik

  • Instruktioner (pdf) (kommer inom kort)
  • Datafilbeskrivningar (xls) (kommer inom kort)
  • Excelmall (xls) (kommer inom kort)

Dokument: Statistikrapport

  • Instruktioner (pdf) (kommer inom kort)
  • Datafilbeskrivningar (xls) (kommer inom kort)
  • Excelmall (xls) (kommer inom kort)

Tidsplan

Insamlingen sker tre gånger på vårterminen och två gånger på höstterminnen.

E-post med inloggningsuppgifter kommer att skickas den 6:e februari och gäller för både vår- och höstterminen 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från undersökningen publiceras årligen i Statistiska meddelanden, serie UF22 Folkhögskolan vår- och hösttermin.

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter i denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar till undersökningens tillförlitlighet.

Eftersom den också ligger till grund för statsbidrag är det av största vikt för er att medverka.

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhogskola